Busy do Francji

już od 200 zł/os.

Tanie przewozy z Polski do Francji

+48 504 81 48 48

Wycieczki do Francji od 400zł

Busy z Francji do Polski

+48 504 81 48 48

Przewóz paczek do Francji

Paczki do Francji od 20 EURO

+48 504 81 48 48


Zwiedzaj 

Francję

z nami!!!

Bilety do Francji od 60 EURO

+48 504 81 48 48


Oszczędzaj kup bilet w dwie strony

Bilety w dwie strony 10% taniej

+48 504 81 48 48

www.polskafrancja.pl

Busy Polska Francja

Religijny przekrój społeczeństwa Francji


Francja jest krajem o bogatej historii. Wiele ważnych wydarzeń, zmieniających losy całej Europy, miało miejsce również tam. Wpłynęło to na ukształtowanie się postaw, norm i obyczajów, a także na przekrój społeczeństwa, jeśli chodzi o wyznawaną religię. Francja była jednym z pierwszych państw w Europie, które przyjęły religię chrześcijańską. Jednak z czasem znaczenie kościoła w życiu obywateli malało. W czasach reformacji występowały konflikty na tle religijnym. Obecnie Francja to laickie państwo, gdzie widoczny jest rozdział państwa od kościoła.

Podział społeczeństwa Francji ze względu na wyznawaną religię

Według raportu PewResearchCenter, w 2010 roku szacowana liczba katolików we Francji wynosiła 63% społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się islam. Ta religia we Francji była wówczas wyznawana przez ok. 7,5% ludności, co przy populacji ponad 63 mln daje ponad 4,72 mln muzułmanów. Osoby, nie deklarujące żadnej religii stanowiły 28% społeczeństwa. Szacowano, że poniżej 0,1% mieszkańców Francji wyznaje hinduizm, natomiast 0,5%, czyli około 315 tysięcy osób to wyznawcy buddyzmu. Podobna była liczba wyznawców judaizmu. Inne, mniej liczne religie, spotykane we Francji to m.in. szintoizm, taoizm czy wywodzący się z Indii sikhizm. Tylko 0,3% stanowią łącznie wyznawcy tradycyjnych wierzeń afrykańskich, rdzennych wierzeń amerykańskich czy australijskich, a także religii chińskich.

Chrześcijaństwo we Francji

Początki chrześcijaństwa sięgają roku 496, kiedy to przywódca Franków - Chlodwig zdecydował się na chrzest państwa. Od tego czasu Francja miała ważną pozycję w Rzymie. W późniejszych wiekach, wraz z wiarą rozwijała się sztuka sakralna i nauka. W Paryżu, na Sorbonie, wykładali ówcześni wybitni teologowie. Nie należy zapominać o postaci Świętego Tomasza z Akwinu, który był doradcą króla Ludwika IX. Po utworzeniu papieskiej enklawy w Awinionie pojawił się konflikt między Rzymem a Paryżem. Do historii przeszedł również konflikt francusko-angielski, w którym ogromną dla Francji rolę odegrała Joanna d'Arc, obecnie święta, będąca patronką kraju. Na kształt chrześcijaństwa wpłynęła następnie reformacja, która osłabiła katolicyzm tam panujący. Rozwój nauki także do tego się przyczynił. Obecnie, pomimo, że ponad 60% społeczeństwa to katolicy, jedynie kilka ich procent to praktykujące osoby. Praktyka ta zwykle obejmuje ważne święta. Uroczystości, takie jak śluby czy pogrzeby, pozostają często w sferze religijnej. Przykładowo, ok. 75% pogrzebów we Francji ma katolicki charakter.
Nie należy zapominać też o spuściźnie architektonicznej chrześcijaństwa. Katedra w Reims czy paryska Katedra Notre-Dame to tylko nieliczne z jej przykładów. Natomiast francuskie Lourdes do dziś jest celem pielgrzymów z całego świata.

Francuski islam
Islam jest drugim po chrześcijaństwie wyznaniem we Francji, jeśli chodzi o liczbę wyznawców. Są to głównie imigranci z krajów afrykańskich - Tunezji, Algierii czy Maroka. Osoby te tworzą w większych miastach, takich jak Paryż, Lyon czy Marsylia, swoje społeczności. Problemem we Francji staje się fakt masowego napływu imigrantów oraz wysokiego wskaźnika dzietności w ich społecznościach. Francuski islam jest podzielony, zarówno pod względem radykalizmu, jak i poziomu edukacji i bezrobocia czy odnotowywanej przestępczości. Radykalizm wpływa także na funkcjonowanie w społeczeństwie. Przykładowo, nie wszyscy muzułmanie byli w stanie łatwo zaakceptować zakaz noszenia przez dziewczynki chust na głowach we francuskich szkołach. Francja obawia się także aktów terroryzmu, które w ostatnich latach coraz częściej zdarzają się w Europie. Występują one wśród osób, wyalienowanych ze społeczeństwa i bardzo radykalnie traktujących wyznawaną religię.

Francja jest obecnie krajem, w którym społeczeństwo jest wielowyznaniowe i multikulturowe. Laickość kraju sprawia, ze żadne z wyznań nie jest faworyzowane. Z jednej strony sprzyja to integracji, z drugiej natomiast może stanowić zagrożenie. Czas pokaże, jakie zmiany będą zachodziły w tym narodzie.

Lourdes - Francja

Lourdes - Francja

DOświadczenie

przewiźliśmy już

ponad 5000 klientów

Zadowolenie

w przewozach osobowych busami z Polski do Francji www.polskafrancja.pl

gwarantowane 100% satysfakcji