Busy do Francji

już od 200 zł/os.

Tanie przewozy z Polski do Francji

+48 504 81 48 48

Wycieczki do Francji od 400zł

Busy z Francji do Polski

+48 504 81 48 48

Przewóz paczek do Francji

Paczki do Francji od 20 EURO

+48 504 81 48 48


Zwiedzaj 

Francję

z nami!!!

Bilety do Francji od 60 EURO

+48 504 81 48 48


Oszczędzaj kup bilet w dwie strony

Bilety w dwie strony 10% taniej

+48 504 81 48 48

www.polskafrancja.pl

Busy Polska Francja

obowiązek szkolny

nauka jest obowiązkowa

do 16 roku życia


system edukacyjne we Francji

szkoła podstawowa 6-11 lat, szkoła średnia 11-15, szkoła średnia II stopnia 15-18 rok życia

Lez Grandes Escoles nie dla kążdegoSYSTEM EDUKACYJNY WE FRANCJI 


System edukacji we Francji jest mocno scentralizowany. Wprawdzie Ministerstwo Edukacji określa w szczegółowy sposób pogramy nauczania, ale to szkoły opracowują programy wychowawcze. Szkolnictwo obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. Nauka jest obowiązkowa do 16 roku życia. Francja podzielona jest na 30 okręgów szkolnych, którymi zarządzają rektorzy. Mają oni autonomię w sprawach dydaktycznych i administracyjnych. Z kolei nadzór pedagogiczny sprawują inspektorzy. 

Edukacja na etapie przedszkolnym nie jest obowiązkowa. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat do państwowych przedszkoli uczęszczają bezpłatnie. Zajęcia przygotowują je do pójścia do szkoły elementarnej. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Rok szkolny trwa 180 dni, od września do czerwca. Zajęcia odbywają się przez sześć dni w tygodniu. Oprócz wolnej niedzieli dzieci mają zawsze wolne sobotnie i środowe popołudnia. Każdego tygodnia odbywa się 26 lekcji o długości 60 minut w szkole podstawowej oraz około 30 lekcji o długości 55 minut w szkole średniej. 
Szkoły podstawowe

Do szkoły podstawowej chodzi się od 6 do 11 roku życia. Składa się ona z dwóch etapów - nauczania początkowego (2 lata) oraz dalszej nauki (trzy lata). W szczególnych wypadkach etapy te są skracane lub wydłużane. Szkoła średnia obejmuje dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Nauka trwa cztery lata, z tym, że kształcenie podzielone jest an trzy etapy - adaptacji (klasa VI), utrwalania (klasa V i IV) oraz orientacji (klasa III). Na koniec nauki uczniowie otrzymują świadectwo państwowe, które nie wpływa jednak na rekrutację do liceum. Szkoła średnia II stopnia obejmuje młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Do wyboru są aż trzy ścieżki - kształcenie ogólne (3 lata kończące się egzaminem maturalnym), kształcenie techniczne (3 lata kończące się technicznym egzaminem maturalnym) oraz kształcenie zawodowe (dwa lata, kończy się uzyskaniem świadectwa, a po kolejnych 2 latach zawodowym egzaminem maturalnym).

W systemie francuskim promocja do kolejnej klasy nie następuje w sposób automatyczny. Decydują o tym nauczyciele, ale decyzja musi być zaakceptowana również przez rodziców ucznia. Pierwsze świadectwo wręczane jest dopiero po 9 latach nauki. Egzamin maturalny nie tylko kończy liceum, ale jest i przepustką na studia. Składa się ona z części pisemnej i ustnej z przedmiotów obowiązkowych i wybieranych. Oprócz zwykłej matury uzyskać można maturę techniczną i zawodową.

Studia prowadzone są na uniwersytetach, do których przyjęcia odbywają się na podstawie egzaminu końcowego. Nauka dzieli się na cykle - pierwszy (2 lata, dyplom ogólnych studiów uniwersyteckich), drugi (licencjat), trzeci (magisterski). Oprócz uniwersytetów są też tzw. Lez Grandes Escoles. To uczelnie państwowe, do których dostęp jest ograniczony i możliwy jedynie po zdaniu trudnego egzaminu wstępnego. Są to więc szkoły prestiżowe, które we Francji kształcą wyższe kadry zawodowe. Ich absolwentami są na ogół przyszli prezydenci, politycy czy dyrektorzy największych francuskich firm.BUSY DO PARYŻA

BUSY DO POLSKI

BUSY DO FRANCJI

BUSY DO WROCŁAWIA

PACZKI DO PARYŻA