Busy do Francji

już od 200 zł/os.

Tanie przewozy z Polski do Francji

+48 504 81 48 48

Wycieczki do Francji od 400zł

Busy z Francji do Polski

+48 504 81 48 48

Przewóz paczek do Francji

Paczki do Francji od 20 EURO

+48 504 81 48 48


Zwiedzaj 

Francję

z nami!!!

Bilety do Francji od 60 EURO

+48 504 81 48 48


Oszczędzaj kup bilet w dwie strony

Bilety w dwie strony 10% taniej

+48 504 81 48 48

www.polskafrancja.pl

Busy Polska Francja

Busy do Francji

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w której zarabia na transporcie osobowym na przykład do Francji, musi legitymować się odpowiednią licencją. Francuzka motoryzacja nie jest tutaj wyjątkiem. Nie ma też większego znaczenia czy transport dokonywany jest busem czy autokarem. Jeśli firma zarabia to licencja jest konieczna.
Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja jeśli przedsiębiorca przewozi osoby, ale nie w cel zarobkowym np. transportuje swoich pracowników na miejsce pracy. Przy czym pojazd nie może być wówczas przeznaczony do transportu więcej niż 9 osób, a jego masa całkowita nie może przekracza 3,5 tony. Wówczas kierowca musi posiadać jedynie prawo jazdy. Z licencji są też zwolnione z oczywistych względów usługi transportu sanitarnego.
O odpowiednie uprawnienia można ubiegać się w starostwie powiatowym. Wydawane są one na okres od 2 do 50 lat. Aby otrzymać licencję trzeba oczywiście spełnić kilka warunków. Przede wszystkim konieczny jest certyfikat kompetencji zawodowych przez co najmniej jedną z osób, które zarządzają firmą. Poza tym firma musi mieć dobrą reputację i zdolność finansową. Konieczne jest również prawo do wykorzystywania pojazdów oraz potwierdzenie, że spełniają one określone wymagania techniczne.
Co należy rozumieć pod pojęciem zdolność finansowa? Według przepisów unijnych we wniosku o udzielenie licencji należy przedstawić zabezpieczenie na równowartość 9 tysięcy euro w przypadku pierwszego pojazdu przeznaczonego do transportu oraz 5 tysięcy w przypadku każdego kolejnego pojazdu. Takie zabezpieczenie może mieć formę gwarancji bankowej, polisy ubezpieczeniowej czy papierów wartościowych. Z dokumentów musi jednak w sposób jednoznaczny wynikać, że w każdej chwili przedsiębiorca będzie mógł swoje zobowiązanie finansowe spełnić.
Nieco inaczej jest w przypadku reputacji. To oczywiście kwestia w dużej mierze subiektywna i trudna do oceny. Według przepisów tego warunku nie spełnia na pewno przedsiębiorca, który został prawomocnie skazany za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwo umyślne przeciw mieniu, bezpieczeństwu komunikacyjnemu, środowisku, warunkom pracy i płacy czy wiarygodności dokumentów. Poza tym na licencję na transport osobowy do Francji nie ma też co liczyć przedsiębiorca, któremu wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego.

Poza tym za licencję trzeba oczywiście zapłacić. Kwota ta wynosi na ogół kilkaset złotych, w zależności od tego jak długo obowiązywać ma licencja. Wzór wniosku znaleźć można na stronie internetowej Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego oraz na stronach www poszczególnych starostw powiatowych. Powinien on zawierać wszystkie dane przedsiębiorcy oraz określenie liczby pojazdów i okres na jaki licencja ma zostać docelowo wydana. W załączniku dodaje się na przykład zaświadczenie o niekaralności czy dokumenty potwierdzające zdolność finansową. Co ciekawe, taka licencja nie obejmuje taksówkarzy. W ich przypadku przepisy są osobne.